VIDEOS

Lyrics & Music : Mahir ISPIR & Alevi songs

DENGÊ DÎNAN / Demmê

Dengê Dînan / Orî(warî) mazin

lyrics & music : Ananim kurdi
Arrangement : Dengê Dînan

www.dengedinan.org